Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakce Zpravodaj
 

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology

Inhibice dráhy interleukinu 5 v léčbě eozinofilních respiračních onemocnění – důkazy a nenaplněné potřeby

Inhibice dráhy interleukinu 5 v léčbě eozinofilních respiračních onemocnění – důkazy a nenaplněné potřeby

Účel přehledu: Lidské eozinofily rozpoznal a pojmenoval Paul Ehrlich v roce 1879 na základě pohlcování eozinu v buněčných granulech. Ačkoli eozinofily představují přibližně 1...

Autoři: Gilda Varricchi, Diego Bagnasco, Francesco Borriello, Enrico Heffler, Giorgio Walter Canonica
Číslo: 2/2016

Číst článek

Toll‑like receptory jako cíle alergenové imunoterapie

Toll‑like receptory jako cíle alergenové imunoterapie

Účel přehledu: Toll‑like receptory (TLR) představují slibné nové cíle alergenové imunoterapie. Výsledky základního výzkumu naznačují, že agonisté TLR snižují Th2‑odpověď a...

Autoři: Zahra Aryan, Nima Rezaei
Číslo: 2/2016

Číst článek

Sekundární deficity protilátek

Sekundární deficity protilátek

Účel přehledu: K deficitům protilátek dochází buď v rámci primárního imunodeficitu na podkladě vrozené genetické poruchy, nebo sekundárně z různých příčin. V tomto přehledovém...

Autoři: Fatima Dhalla, Siraj A. Misbah
Číslo: 2/2016

Číst článek

Od genetiky k léčbě eozinofilní ezofagitidy

Od genetiky k léčbě eozinofilní ezofagitidy

Účel přehledu: Eozinofilní ezofagitida (EoE) vstupuje do lékařského povědomí jako další chronické atopické onemocnění. Nedávné pokroky v chápání její genetické a molekulárně...

Autoři: Antonella Cianferoni, Jonathan M. Spergel
Číslo: 1/2016

Číst článek

Diagnostický a terapeutický přístup k hereditárnímu angioedému vyvolanému deficitem inhibitoru C1 – italské zkušenosti

Diagnostický a terapeutický přístup k hereditárnímu angioedému vyvolanému deficitem inhibitoru C1 – italské zkušenosti

Účel přehledu: Hereditární angioedém (HAE) vyvolaný deficitem inhibitoru C1 (C1-INH) – C1-INH-HAE – je vzácné onemocnění s prevalencí přibližně 1 : 50 000. C1-INH-HAE...

Číslo: 1/2016

Číst článek

Nové metody systémové léčby atopického ekzému – specifické potlačení kožního Th2-polarizovaného zánětu a svědění

Nové metody systémové léčby atopického ekzému – specifické potlačení kožního Th2-polarizovaného zánětu a svědění

Účel přehledu: Článek přináší přehled různých druhů systémové léčby atopického ekzému zacílené na molekuly, které jsou aktuálně zkoumány v klinických studiích u pacientů s...

Autoři: Thomas Werfel, Tilo Biedermann
Číslo: 1/2016

Číst článek

Význam komensální mikrobioty v regulaci tolerance k potravinovým alergenům

Význam komensální mikrobioty v regulaci tolerance k potravinovým alergenům

Účel přehledu: Předkládáme přehled důkazů svědčících o tom, že environmentální vlivy mohou narušovat přirozeně vyvinuté interakce mezi hostitelem a mikroorganismy a že stojí za...

Autoři: Roberto Berni Canani, Jack A. Gilbert, Cathryn R. Nagler
Číslo: 3/2015

Číst článek

Současná a budoucí úloha mikroRNA u alergického astmatu

Současná a budoucí úloha mikroRNA u alergického astmatu

Účel přehledu: MikroRNA (miRNA) moduluje genovou transkripci při reakci na stresory vnějšího prostředí a další podněty. Význam miRNA při zánětu a pro imunitu již byl prokázán a...

Autoři: Mark M. Perry, Ian M. Adcock, Kian Fan Chung
Číslo: 3/2015

Číst článek

Čtyřleté následné sledování dětí se středně těžkým a těžkým nekontrolovaným astmatem po ukončení roční léčby omalizumabem

Čtyřleté následné sledování dětí se středně těžkým a těžkým nekontrolovaným astmatem po ukončení roční léčby omalizumabem

Účel přehledu: Alergické astma, což je nejčastěji se vyskytující fenotyp astmatu, je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované zvýšenými sérovými koncentracemi IgE a...

Autoři: Carlos E. Baena‑Cagnani†, Alvaro Teijeiro, Walter G. Canonica
Číslo: 3/2015

Číst článek

Vývoj nových imunoterapeutických vakcín

Vývoj nových imunoterapeutických vakcín

Alergen‑specifická imunoterapie představuje jediný způsob kauzální léčby alergických onemocnění. I přes významný pokrok v oblasti vývoje vakcín a metod alergenové imunoterapie...

Autoři: Marek Jutel, Cezmi A. Akdis
Číslo: 3/2015

Číst článek