Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakce Zpravodaj
 

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology

Od genetiky k léčbě eozinofilní ezofagitidy

Od genetiky k léčbě eozinofilní ezofagitidy

Účel přehledu: Eozinofilní ezofagitida (EoE) vstupuje do lékařského povědomí jako další chronické atopické onemocnění. Nedávné pokroky v chápání její genetické a molekulárně...

Autoři: Antonella Cianferoni, Jonathan M. Spergel
Číslo: 1/2016

Číst článek

Diagnostický a terapeutický přístup k hereditárnímu angioedému vyvolanému deficitem inhibitoru C1 – italské zkušenosti

Diagnostický a terapeutický přístup k hereditárnímu angioedému vyvolanému deficitem inhibitoru C1 – italské zkušenosti

Účel přehledu: Hereditární angioedém (HAE) vyvolaný deficitem inhibitoru C1 (C1-INH) – C1-INH-HAE – je vzácné onemocnění s prevalencí přibližně 1 : 50 000. C1-INH-HAE...

Číslo: 1/2016

Číst článek

Nové metody systémové léčby atopického ekzému – specifické potlačení kožního Th2-polarizovaného zánětu a svědění

Nové metody systémové léčby atopického ekzému – specifické potlačení kožního Th2-polarizovaného zánětu a svědění

Účel přehledu: Článek přináší přehled různých druhů systémové léčby atopického ekzému zacílené na molekuly, které jsou aktuálně zkoumány v klinických studiích u pacientů s...

Autoři: Thomas Werfel, Tilo Biedermann
Číslo: 1/2016

Číst článek

Čtyřleté následné sledování dětí se středně těžkým a těžkým nekontrolovaným astmatem po ukončení roční léčby omalizumabem

Čtyřleté následné sledování dětí se středně těžkým a těžkým nekontrolovaným astmatem po ukončení roční léčby omalizumabem

Účel přehledu: Alergické astma, což je nejčastěji se vyskytující fenotyp astmatu, je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované zvýšenými sérovými koncentracemi IgE a...

Autoři: Carlos E. Baena‑Cagnani†, Alvaro Teijeiro, Walter G. Canonica
Číslo: 3/2015

Číst článek

Vývoj nových imunoterapeutických vakcín

Vývoj nových imunoterapeutických vakcín

Alergen‑specifická imunoterapie představuje jediný způsob kauzální léčby alergických onemocnění. I přes významný pokrok v oblasti vývoje vakcín a metod alergenové imunoterapie...

Autoři: Marek Jutel, Cezmi A. Akdis
Číslo: 3/2015

Číst článek

Význam komensální mikrobioty v regulaci tolerance k potravinovým alergenům

Význam komensální mikrobioty v regulaci tolerance k potravinovým alergenům

Účel přehledu: Předkládáme přehled důkazů svědčících o tom, že environmentální vlivy mohou narušovat přirozeně vyvinuté interakce mezi hostitelem a mikroorganismy a že stojí za...

Autoři: Roberto Berni Canani, Jack A. Gilbert, Cathryn R. Nagler
Číslo: 3/2015

Číst článek

Současná a budoucí úloha mikroRNA u alergického astmatu

Současná a budoucí úloha mikroRNA u alergického astmatu

Účel přehledu: MikroRNA (miRNA) moduluje genovou transkripci při reakci na stresory vnějšího prostředí a další podněty. Význam miRNA při zánětu a pro imunitu již byl prokázán a...

Autoři: Mark M. Perry, Ian M. Adcock, Kian Fan Chung
Číslo: 3/2015

Číst článek

Mechanismy imunitní regulace pomocí intravenózních imunoglobulinů

Mechanismy imunitní regulace pomocí intravenózních imunoglobulinů

Účel přehledu: V několika posledních letech byl učiněn velký pokrok v porozumění mechanismům, jimiž intravenózní imunoglobuliny (IVIG) modulují imunitní funkce při...

Číslo: 2/2015

Číst článek

Výzkum genů souvisejících s alergickou rýmou a alergií pomocí celogenomových asociačních studií

Výzkum genů souvisejících s alergickou rýmou a alergií pomocí celogenomových asociačních studií

Alergická rýma a alergie jsou stavy, na jejichž patogenezi se podílejí genetické faktory i faktory vnějšího prostředí. Uplatnění běžných jednonukleotidových polymorfismů v...

Autoři: Jingyun Li, Yuan Zhang, Luo Zhang
Číslo: 2/2015

Číst článek

Časná léčba astmatu u předškolních dětí – přístup založený na důkazech

Časná léčba astmatu u předškolních dětí – přístup založený na důkazech

Účel přehledu: Pískoty se v časném dětství vyskytují často, ovšem pouze u některých dětí přetrvávají i v pozdější fázi dětství, a proto je diagnostika a léčba dětských pacientů...

Autoři: Sheharyar Durrani, Theresa W. Guilbert
Číslo: 2/2015

Číst článek