Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakce Zpravodaj
 

Článek

Možnosti léčby intermitentní dušnosti u malých dětí

Autoři: Caroline C. Horner a Leonard B. Bacharier
Autoři - působiště: Department of Pediatrics, Division of Allergy and Pulmonary Medicine, Washington University School of Medicine and St Louis Children’s Hospital, St Louis, Missouri, USA
Článek: Curr Opin Allergy Clin Immunol/CS 2007;4:33-37

Souhrn

Význam přehledu


Shrnout výsledky posledních publikovaných studií zabývajících se různými možnostmi léčby epizodické dušnosti u malých dětí.

Aktuální výsledky


Zásadní studie prokázala, že krátkodobé podávání perorálních kortikosteroidů zahájené při prvních příznacích infekce horních cest dýchacích vede ke snížení častosti výskytu a závažnosti epizod dušnosti. Od té doby byly zkoumány další možnosti léčby. Montelukast snižuje výskyt krátkodobého denního kašle a oddaluje nástup exacerbace bronchiolitidy, která je způsobena respiračním syncytiálním virem a vyžaduje hospitalizaci dítěte. U dětí s intermitentním astmatem snižuje montelukast počet exacerbací, neovlivňuje však spotřebu perorálních kortikosteroidů. U předškolních dětí s častým výskytem dušnosti a s vysokým rizikem astmatu, kterým byly denně podávány inhalační kortikosteroidy, bylo pozorováno snížení počtu exacerbací vyžadujících podávání perorálních kortikosteroidů. Epizodické používání inhalačních kortikosteroidů zahájené v časné fázi příznaků infekce horních cest dýchacích vede k malému zmírnění symptomů, nemá však vliv na spotřebu perorálních kortikosteroidů. Podávání inhalačních kortikosteroidů dětem s vysokým rizikem rozvoje astmatu po třetím dni dušnosti neovlivňuje častost ani závažnost jednotlivých epizod dušnosti.


Souhrn


Důkazy hovořící ve prospěch některého z uvedených léčebných postupů intermitentní dušnosti u malých dětí nejsou dostatečné. Většina studií byla provedena u heterogenních souborů a neměla dostatečnou statistickou sílu pro zhodnocení relevantních výsledných ukazatelů. Z dostupných pramenů logicky vyplývá nutnost dalšího výzkumu strategií dlouhodobého i krátkodobého podávání kortikosteroidů nebo antagonistů receptorů pro leukotrieny.

Klíčová slova

antagonisté receptorů pro leukotrieny, dušnost, exacerbace astmatu, kortikosteroidy

Ohodnoťe článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
2.3/5, hodnoceno 99x
 
 

Diskuze čtenářů


Vstoupit do diskuze