Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakce Zpravodaj
 

Redakce

REDAKCE

České a slovenské vydání Licence poskytnuta vydavatelstvím Lippincott Williams & Wilkins

Editors

Mark Ballow, MD 

G. Walter Canonica, MD

Výběr článků a odborná redakce

Doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Šéfredaktorka

Bc. Jitka Štěrbová

Redakce

Mgr. Hana Kučerová

tel.: +420 724 036 728

Vydavatel

MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o.

Třebohostická 9

100 00 Praha 10

e-mail: info@tribune.cz

Grafická úprava a zlom

Zdeněk Staňka, David Weil

ISSN 1214‑472X (Print). ISSN 1803‑8948 (Online)

Registrováno MK ČR pod č. j. E 14820