Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakce Zpravodaj
 

Prohlášení

Dohoda o užívání stránek http://www.co-allergy.cz

Provozovatelem projektu Current Opinion in Alergy and Clinical Imunology je výhradně společnost MeDitorial. Obsah odborných časopisů z produkce Medical Tribune nijak Medical Tribune nezavazuje k odpovědnosti za jakoukoliv část projektu Current Opinion in Alergy and Clinical Imunology.

Používáním stránek http://www.co-allergy.cz přistupujete dále na tuto Dohodu o užívání:

Odborné stránky jsou určeny pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky ust. § 2a,5b a násl. zákona 138/2002 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění. Tato stránky nejsou určeny široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 138/2002 Sb., o regulaci reklamy. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni vstoupit na tyto stránky. Zřizovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.

  1. Užíváním, tzn. vstupem na stránky http://www.co-allergy.cz (dále jen "stránky") uzavíráte Dohodu o užívání stránek pro odborníky (dále jen "dohoda") se společností MeDitorial, s.r.o. (dále jen MeDitorial), se sídlem Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103858. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek nenese společnost MeDitorial odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost MeDitorial nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

  2. Obsahem stránek jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem stránek jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí autorům příspěvků, vykonavatelům takovýchto autorských práv či zřizovateli databáze podle zákona.

  3. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

  4. Stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MeDitorial v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.

  5. Společnost MeDitorial si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

MeDitorial, 30.1. 2009